Home
Welkom op de officiële site van Sleeplezen®  
                                                         
Sleeplezen® is in de eerste plaats een leesstrategie. Het is een aanpak die je gebruikt als het lezen niet op niveau komt. Sleeplezen® doet het anders dan gebruikelijk en volgt een andere route. Hoe dat gaat kun je lezen in de publicaties en de onderzoeken. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen bij leerlingen in het basisonderwijs heeft inmiddels een aantal conclusies opgeleverd. De belangrijkste is, dat er sprake is van een meetbaar effect van Sleeplezen®. Verder blijkt de methodiek in principe overdraagbaar naar andere leesbegeleiders en is de methodiek toepasbaar in het basisonderwijs. Dit onderzoek van Van der Laan en Bosma kunt u vinden onder publicaties. Daarna is de RuG een onderzoek gestart naar effectiviteit van Sleeplezen® in het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. U kunt informatie over deze onderzoeken uitgebreid nalezen onder de rubriek Onderzoek.
 
Wij zijn nu een officiële onderwijsinstelling en gecertificeerd door het CRKBO
 
crkbo_instelling.jpg 
We draaien op dit moment een aantal pilots met digitaal Sleeplezen®. We hebben dit Slipr® genoemd. De nota over de pilot Slipr® in het Praktijkonderwijs  is in het juninummer 2012 van het tijdschrift Remediaal verschenen. Slipr® is inmiddels op effect onderzocht in groep 4 van het basisonderwijs. De scriptie van Roline Wijs, die er in april 2012 bij de RuG cum laude op afstudeerde, vind je onder publicaties. Het is ook volgens Prof. Dr. B.A.M. (Ben) Maassen, die de supervisie had, onmiskenbaar dat je met Slipr® het leesproces kunt versnellen. Slipr® wordt beschouwd als een goede aanvulling op de bestaande methodieken m.b.t. het technisch lezen van teksten. Dit jaar zal vanuit de RuG een nieuw onderzoek starten naar de effecten van Slipr® op individueel niveau.
 
Over Slipr® binnenkort meer op www.sliprlezen.nl. Tot die tijd zal op deze website info over Slipr® te vinden zijn. De proefversie kan 30 dagen gratis worden uitgeprobeerd: www.sliprlezen.nl/slipr/proefversie .
 
De prijzen van Slipr® zijn inmiddels bekend en kunnen via een mailtje naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken worden opgevraagd.
 
Recente informatie over cursussen Sleeplezen® kunt u nalezen bij cursussen. Er komt bij voldoende belangstelling in het voorjaar van 2017  een cursus in de regio's Franeker en Meppel/Zwolle. De cursus in de regio Zwolle zal bij voldoende belangstelling plaatsvinden op nader te bepalen data. In Franeker zal de cursus starten op 1/3. Er zijn in beide plaatsen nog plaatsen beschikbaar, dus mail ons snel als je belangstelling hebt . Informatie: http://www.sbo-debolder.nl/wp-content/uploads/sites/5/2016/02/1702-cursus-SL-mrt-2017-def.pdf Bovendien overwegen we om naast de reguliere versie van de cursus een e-learning-versie te maken. Wordt vervolgd!
 
 In oktober 2017  houden we in Steenwijk voor mensen met een licentie Sleeplezen® onze jaarlijkse terugkomdag. Daar wisselen we vooral ervaringen en (nieuwe) inzichten uit. De vorige bieenkomsten werden door de deelnemers als heel zinvol en inspirerend ervaren. Geef je op!! ( Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ) Dan krijg je via de mail alle informatie. Er zijn aan de dag geen kosten ontvangen. Je bent van harte welkom!!
  
                
                          
ATTENTIE!!
Er komen berichten bij ons binnen over cursussen Sleeplezen® die niet door ons worden gegeven. In de eerste plaats zijn anderen niet gerechtigd om de cursus te geven en daarbij de naam Sleeplezen® te gebruiken. In de tweede plaats is het zeer twijfelachtig of de inhoud klopt met dat wat Sleeplezen® is!!! MELD HET BIJ ONS EN GA ER NIET OP IN!! Er zijn ook mensen die met de sleepleesmethode behandelen, maar NIET in het bezit zijn van een licentie. Die mensen mogen voor hun aanpak de naam Sleeplezen® niet gebruiken!! Verder zijn er scholen die het woord Sleeplezen® gebruiken voor andere leesactiviteiten die niets met Sleeplezen® te maken hebben. Ook dat is niet toegestaan!!
Er is een overzicht van behandelaars toegevoegd. De behandelaars die dat willen, worden met licentienummer, naam, mailadres en evt. website vermeld. Vermelde behandelaars met een website worden geacht een link naar www.sleeplezen.nl op hun eigen website te plaatsen.
 
laatst bijgewerkt: 8 februari 2017