Achtergrondinformatie


De lezers uit de groep stagnerende lezers gebruiken bij het lezen meestal nog steeds de analyse en synthese (hakken en plakken), omdat de automatisering en de directe woordherkenning onvoldoende tot stand zijn gekomen. Bij lange en onbekende woorden b.v. wordt dat heel lastig en je merkt dan dat er veel foutief wordt geraden en het leestempo en de vloeiendheid daar weer onder lijden.
Bij Sleeplezen®  wordt de leesaanpak versimpeld en ligt de nadruk vooral op synthese en vloeiend lezen.
Daarnaast wordt er bewust en nadrukkelijk geen enkele negatieve aandacht meer besteed aan alles wat er niet goed ging bij het lezen.Wanneer in een tekst woorden fout worden gelezen, wordt daar letterlijk en figuurlijk niet bij stil gestaan. De fouten hoeven b.v. niet te worden verbeterd en de tekst hoeft niet te worden herhaald.
In de meeste gevallen blijkt het zo mogelijk om die groep “opgegeven” lezers toch te laten lezen.