Kenmerken
Sleeplezen® is een leesinterventietechniek die gebruikt kan worden voor stagnerende lezers. In Sleeplezen® worden leesstrategie en leestherapie gecombineerd. De “gebruikte” leesstrategie wordt onmogelijk gemaakt door niet meer woord voor woord te laten lezen, maar de woorden gelijk te verbinden. Vloeiendheid en tempo zijn daarbij de belangrijkste items. Daarnaast is Sleeplezen® zeer directief. De begeleider geeft plaats en richting aan en bepaalt het leestempo. Omdat het lezen al zo lang niet goed ging, heeft het lezen vaak tot de nodige frustraties en angsten geleid.Daarop is maar één antwoord: een altijd positieve benadering. Negatieve feedback is uit den boze en fouten mogen gemaakt worden. Er moet worden uitgelegd dat die fouten enkel en alleen het gevolg zijn van een methodiek die bij hen niet werkt.