Onderzoek
In 2006 is gestart met een pilot-studie naar het effect  en de overdraagbaarheid van Sleeplezen® .Deze studie met 11 kinderen in Burgum (door Jaap Stoppelenburg) en Ede (door Lenneke Kapitein) is in het voorjaar van 2007 met groot succes afgerond. In 2007 is door 3 studenten orthopedagogiek een onderzoek gestart met ongeveer 40 kinderen in Groningen en Drenthe. Inmiddels heeft dit wetenschappelijke onderzoek  3 zaken aangetoond: 1. een significant effect op het lezen van teksten (De behandelde kinderen blijken na 4 uur behandelen (8 keer 30 min.) minimaal 1 en maximaal 3  AVI-niveaus vooruit te gaan). 2.de overdraagbaarheid van Sleeplezen® naar andere behandelaars 3.de toepasbaarheid in het basisonderwijs. U kunt dit onderzoek nalezen onder Publicaties: onderzoek Karin van der Laan. In 2008 is door 6 studenten orthopedagogiek een onderzoek uitgevoerd naar het effect van Sleeplezen® in het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs.Ook uit dit onderzoek blijkt het effect van Sleeplezen® als het gaat om het lezen van teksten.U kunt dit onderzoek onder de titel : “Lezen zoals je praat” terugvinden bij Publicaties.Alle onderzoeken stonden onder supervisie van Prof. Dr. K.P. van den Bos van de RuG. De projecten zijn financieel ondersteund door de SDF (Stichting Dyslexie Fonds). Roline Wijs, student Taalwetenschap aan de RuG, heeft , onder supervisie van Prof. dr. B.A.M.Maassen, op 27-7-2009 haar literatuuronderzoeknaar Sleeplezen® afgerond. Zij kwam o.a. tot de conclusie dat groep 4 een goed moment is om met Sleeplezen® te starten. U kunt veel meer over dit  uitgebreide onderzoek nalezen via onderstaande link.
   
Scriptie: Wat is de werkzaamheid en effectiviteit van Sleeplezen (klik om te downloaden)