Cursussen

Sleeplezen®                      2016-2017

 

Sommige kinderen die maar niet los kwamen uit een hardnekkige spellende woord-leesanpak en "de hoop hebben opgegeven”; en waarschijnlijk ook de kinderen die niet als ernstig dyslectisch beschouwd kunnen worden) reageren heel goed op deze methodiek ( gaan binnen enkele maanden significant vooruit in termen van AVI-niveaus en in termen van snelheid van zinnen lezen).

Prof. Dr. K.P. van den Bos ; ECNO-conferentie oktober 2008 – Groningen                          Inleiding

De cursus Sleeplezen® is vooral bestemd voor leerkrachten in het onderwijs, omdat onze ilosofie is dat je als school alle leerlingen moet kunnen leren lezen.

Die filosofie betekent dat je als school moet kunnen beschikken over alle mogelijke leesinterventietechnieken.

Daarnaast is de methode in principe goed uit te voeren door alle andere leesbegeleiders.

Er is  inmiddels met wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat Sleeplezen® een effectieve methodiek is voor leerlingen met (ernstige) leesproblemen. (zie www.sleeplezen.nl )

 Inhoud

De cursus wordt gegeven door Jaap Stoppelenburg en/of andere Sleepleestrainers in 4 bijeenkomsten.

 Bijeenkomst 1

In de eerste bijeenkomst zal in ongeveer 2 uur uitgebreid worden stilgestaan bij de achtergronden, de voorwaarden, de uitvoering, de toepasbaarheid en de effecten van Sleeplezen®. Daarnaast zal er een eerste praktische kennismaking zijn met  Sleeplezen®.

 Bijeenkomst 2,3,4

In deze 3 bijeenkomsten van 1 uur zal onder begeleiding worden geoefend in de methodiek. Dat oefenen vormt een essentieel onderdeel van de cursus en elke cursist wordt geacht om voor deze cursusbijeenkomsten een eigen oefenkind te "regelen". Dat hoeft niet een kind te zijn met een leesprobleem, maar handig is dat wel, omdat je als cursist daardoor de strategie sneller en beter in je vingers krijgt. Bovendien zien kinderen en begeleiders vaak al progressie na 2 keer oefenen en dat motiveert enorm.

Voor de 4 bijeenkomsten is in principe 100% aanwezigheid verplicht.

De cursus zal worden afgesloten met een praktijkproef en de uitreiking van een Licentie.

Deze Licentie geeft de cursist de bevoegdheid om met Sleeplezen® te gaan werken.

  CRKBO

Het Sleepleescentrum is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dat maakt het mogelijk om cursussen met BTW-vrijstelling aan te bieden.


     Cursusorganisatie 2016-2017                          

 Data en locaties

We gaan dit schooljaar op verschillende locaties in Nederland een cursus organiseren . We zijn gestart in Deventer en organiseren bij voldoende belangstelling in februari/maart een cursus in de regio Franeker en vervolgens in de regio Zwolle. Daarvoor kunt u zich tot 1 februari nog inschrijven. Er is inmiddels in de regio Utrecht veel belangstelling voor een cursus, dus als u daarvoor voelt, horen we dat ook graag. Dan kunnen wij met de rganisatie gaan starten.Als u later dit jaar en/of op een andere locatie een cursus wilt volgen kunt u dat aan ons doorgeven. Wanneer u de volgende gegevens naar  ons toe mailt, nemen we die op in ons bestand en dan krijgt u bericht wanneer er in uw regio of een nabij gelegen regio een cursus wordt georganiseerd. Het gaat dan om:

Naam:

Plaats:

Regio:

Telefoonnummer:

Het aantal deelnemers voor een cursus is minimaal 6 tot (als de begeleiding hset toelaat) 24 deelnemers.

 Kosten

De kosten zullen inclusief materiaal, € 300 per deelnemer bedragen

 Vragen en klachten

Voor vragen en nadere informatie kunt u een mail sturen naar: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  Dan krijgt u zo snel mogelijk antwoord. Voor vragen en lachten bestaat een klachtenprocedure, die aan de cursisten zal worden uitgereikt, maar ook bij het Sleepleescentrum kan worden opgevraagd.