Over Sleeplezen

Sleeplezen® is niet zo simpel als het lijkt

Stagnerende lezers gebruiken meestal nog steeds het hakken en plakken (analyse en synthese), omdat de automatisering en de directe woordherkenning onvoldoende tot stand zijn gekomen. Bij lange en onbekende woorden wordt dat lastig en gaan kinderen raden en fouten lezen. Het leestempo en het vloeiend lezen lijden daaronder.

“met een lange pen met een rode punt sleept de juf langs de woorden. En ik moet ze dan lezen als de punt er is. Simpel toch?” – Kim

Sleeplezen® is een strategie om stagnerende lezers verder te helpen en tegelijkertijd een therapie om het plezier in het lezen terug te krijgen. Het gaat daarbij om 3 componenten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De orthopedagogische component

Het lezen is bij de stagnerende lezer vaak verbonden met negatieve gevoelens en gevolgen. Als je wilt dat het lezen verbetert en het leesplezier weer terugkomt moet de leessituatie optimaal zijn. Dat betekent bij Sleeplezen®:

  • gelijkwaardigheid van lezer en begeleider;
  • constant positieve attitude van de begeleider;
  • geen enkele aandacht voor fouten en niet overgaan tot verbeteren.

De altijd positieve aandacht moet zich alleen en volledig richten op de nieuwe techniek.

De methodische component

De strategie van hakken (analyse) en plakken (synthese), waar de stagnerende lezer, vaak als gevolg van onvoldoende woordherkenning, in is blijven hangen, wordt versimpeld door de analyse onmogelijk te maken. Via synthese van klanken wordt een zin gelezen alsof het een lang woord is en moet het klinken alsof je een verhaal vertelt.
De technische component
De lezer kiest zelf een boek en dat mag gerust boven het eigenlijke leesniveau liggen. De begeleider neemt plaats naast de lezer. Sleeplezen® is directief en de begeleider bepaalt het constante leestempo. Hij laat de lezer de rode punt van een pen volgen, die hij boven langs de tekst laat glijden.

Het samenbrengen en correct uitvoeren van de techniek kost oefening voor de begeleider. Tijdens een cursus Sleeplezen® kunnen de componenten aangeleerd en ingeoefend worden.